100 otázek a odpovědí: Daňové výdaje, Odpisy

100 otázek a odpovědí: Daňové výdaje, Odpisy

1 obchod
Recenzie:

Recenzie a testy 100 otázek a odpovědí: Daňové výdaje, Odpisy 9788073654412 nájdete v konkrétnom obchode.

Popis:

<b>Daňové výdaje </b> Ne každý náklad, který souvisí s podnikáním, zákon o daních z příjmů posuzuje jako daňově uznaný. Z hlediska daně z příjmů lze do výdajů na dosažení, zajištění a udržení příjmů uplatnit pouze výdaje prokázané poplatníkem, tj. výdaje doložené příslušnými doklady, a to v případě, že poplatník nevyužije možnost... Viac o produkte

7 €

Informácie o produkte

100 otázek a odpovědí: Daňové výdaje, Odpisy

<b>Daňové výdaje </b> Ne každý náklad, který souvisí s podnikáním, zákon o daních z příjmů posuzuje jako daňově uznaný. Z hlediska daně z příjmů lze do výdajů na dosažení, zajištění a udržení příjmů uplatnit pouze výdaje prokázané poplatníkem, tj. výdaje doložené příslušnými doklady, a to v případě, že poplatník nevyužije možnost uplatnit výdaje procentem z příjmů. Daňový subjekt je povinen v řádném daňovém tvrzení sám vyčíslit daň a uvést předepsané údaje, jakož i další okolnosti rozhodné pro vyměření daně. <b>Odpisy </b> Odpisy majetku vyjadřují trvalé postupné snižování ocenění majetku, který se odpisuje, na rozdíl od opravných položek, které se vytvářejí v případech, kdy snížení ocenění majetku v účetnictví není trvalého charakteru. Představují vlastní finanční zdroje účetní jednotky. Je nutné odlišit odpisy účetní, které kopírují míru opotřebení majetku účetní jednotky, od odpisů daňových, které vyjadřují "potřeby státu", tj. do jaké míry umožní stát daňovým subjektům zatížit daňově uznatelné výdaje.

Reklama