100 otázek a odpovědí - Mzdy nově, Archivace (minimální mzda, zaručená mzda, náhrada mzdy, průměrný výdělek, odměna...)

100 otázek a odpovědí - Mzdy nově, Archivace (minimální mzda, zaručená mzda, náhrada mzdy, průměrný výdělek, odměna...)

1 obchod
Recenzie:

Recenzie a testy 100 otázek a odpovědí - Mzdy nově, Archivace (minimální mzda, zaručená mzda, náhrada mzdy, průměrný výdělek, odměna...) 9788073654399 nájdete v konkrétnom obchode.

Popis:

100 Otázek a odpovědí je odborná publikace, která přináší 6x ročně odpovědi a řešení z účetní, daňové, mzdové a personální praxe související s novelami zákonů. Každá publikace obsahuje otázky a odpovědi na 2 aktuální témata, které reagují v daném období na novelizované zákony. Mzda je odměna za práci v pracovním... Viac o produkte

7 €

Informácie o produkte

100 otázek a odpovědí - Mzdy nově, Archivace (minimální mzda, zaručená mzda, náhrada mzdy, průměrný výdělek, odměna...)

100 Otázek a odpovědí je odborná publikace, která přináší 6x ročně odpovědi a řešení z účetní, daňové, mzdové a personální praxe související s novelami zákonů. Každá publikace obsahuje otázky a odpovědi na 2 aktuální témata, které reagují v daném období na novelizované zákony. Mzda je odměna za práci v pracovním poměru, vyplácená ve výplatním termínu zpětně. Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny, kterou je povinen zaměstnavatel poskytnout za práci svému zaměstnanci. Její základní právní úprava je stanovena zákoníkem práce. Nařízením vlády č. 347/2019 Sb. došlo od 1. 1. 2020 ke zvýšení základní sazby minimální měsíční mzdy z 13 350 Kč na 14 600 Kč a základní sazby minimální hodinové mzdy z 79,80 Kč na 87,30 Kč. Minimální mzda je v roce 2020 o 71,76 % vyšší než před 7 lety. Zvýšení minimální mzdy má vliv na limitní ukazatele v zákonu o daních z příjmů. Zvýšení minimální mzdy návazně ovlivní také široké spektrum oblastí zdravotního pojištění. Nedílnou, i když v převážné většině neoblíbenou, součástí účetní a daňové praxe je archivace a uchovávání příslušných dokladů a písemností. Podnikateli jako účetní jednotce a daňovému subjektu stanoví příslušné právní předpisy povinnost doklady a záznamy po stanovenou dobu uschovávat, a to ať se jedná o podnikatele fyzickou nebo právnickou osobu. Při nesplnění této povinnosti mohou podnikatelský subjekt postihnout citelné sankce, je tedy nutné se s těmito povinnostmi seznámit. Mzdová agenda je široký pojem a zahrnujeme do ní veškeré písemnosti mzdového nebo platového charakteru, jak jsou upraveny v příslušných předpisech. Doba jejich archivování a uschování je závislá na obsahu těchto písemností a na právech a povinnostech, které z nich vyplývají. Zejména se bere v úvahu promlčení a zánik mzdových nároků.

Reklama