100 otázok a odpovedí - Daň z príjmov a DPH (Príklady a riešenia z praxe k Zákonu o dani z príjmov a DPH po novele)

100 otázok a odpovedí - Daň z príjmov a DPH (Príklady a riešenia z praxe k Zákonu o dani z príjmov a DPH po novele)

1 obchod
Recenzie:

Recenzie a testy 100 otázok a odpovedí - Daň z príjmov a DPH (Príklady a riešenia z praxe k Zákonu o dani z príjmov a DPH po novele) 9788081620683 nájdete v konkrétnom obchode.

Popis:

Kolektív fundovaných autorov v publikácii ponúka riešenie problémov podnikateľskej praxe z pohľadu zákona o dani z príjmov a DPH po ostatnej novele. Publikácia je členená do dvoch kapitol s podkapitolami: Daňové a nedaňové výdavky, Daňová strata, Preddavky na daň a úhrada dane, Automobil v podnikaní, Daňové zvýhodnenia v ZDP, Oslobodenie... Viac o produkte

9,80 €

Informácie o produkte

100 otázok a odpovedí - Daň z príjmov a DPH (Príklady a riešenia z praxe k Zákonu o dani z príjmov a DPH po novele)

Kolektív fundovaných autorov v publikácii ponúka riešenie problémov podnikateľskej praxe z pohľadu zákona o dani z príjmov a DPH po ostatnej novele. Publikácia je členená do dvoch kapitol s podkapitolami: Daňové a nedaňové výdavky, Daňová strata, Preddavky na daň a úhrada dane, Automobil v podnikaní, Daňové zvýhodnenia v ZDP, Oslobodenie od dane, Reklama v ZDP a Zdaniteľné obchody a daňová povinnosť, Odpočítanie dane a Registračná povinnosť. <b>Príklady a riešenia z z praxe k zákonu o dani z príjmov a DPH po novele obsahujú témy:</b> - Daňové a nedaňové výdavky, - Daňová strata, - Preddavky na daň a úhrada dane, - Automobil v podnikaní, - Daňové zvýhodnenia v ZDP, - Oslobodenie od dane, - Reklama v ZDP - Zdaniteľné obchody a daňová povinnosť, - Odpočítanie dane a Registračná povinnosť Autori: Ing. Ján Mintál, Ing. Miroslava Brnová, Ing. Jarmila Strählová, Ing. Anton Kolembus, Ing. Zuzana Cingelová, Ing. Zuzana Ondreášová

Reklama