100 otázok a odpovedí – Obchodovanie – odvody, náhrady (Obchodovanie, Zamestnávanie)

100 otázok a odpovedí – Obchodovanie – odvody, náhrady (Obchodovanie, Zamestnávanie)

1 obchod
Recenzie:

Recenzie a testy 100 otázok a odpovedí – Obchodovanie – odvody, náhrady (Obchodovanie, Zamestnávanie) 9788081621529 nájdete v konkrétnom obchode.

Popis:

Zložitá ekonomická situácia nás núti zamýšľať sa nad progresivnými postupmi oživenia ekonomiky i samotného rozbehnutia podnikateľských aktivít. Prvú kapitolu preto venujeme príkladom z oblastí obchodovania z pohľadu daní, ktoré reagujú na epidemiologické opatrenia v praxi. Zamestnávateľom, ktorí v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie udržia pracovné miesta aj v prípade prerušenia alebo... Viac o produkte

9,31 €

Informácie o produkte

100 otázok a odpovedí – Obchodovanie – odvody, náhrady (Obchodovanie, Zamestnávanie)

Zložitá ekonomická situácia nás núti zamýšľať sa nad progresivnými postupmi oživenia ekonomiky i samotného rozbehnutia podnikateľských aktivít. Prvú kapitolu preto venujeme príkladom z oblastí obchodovania z pohľadu daní, ktoré reagujú na epidemiologické opatrenia v praxi. Zamestnávateľom, ktorí v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie udržia pracovné miesta aj v prípade prerušenia alebo obmedzenia svojej prevádzkovej činnosti, sa v rámci opatrení poskytujú príspevky na úhradu náhrady mzdy zamestnanca, ktorému nemôžu prideľovať prácu. Podrobne sa predmetnej téme venujeme v druhej časti Zamestnávanie. Titul obsahuje súbor otázok a odpovedí z oblastí daní, účtovania pracovného práva, zdaňovania miezd a odvodov. Obchodovanie - Daň z príjmov - Daň z pridanej hodnoty - Úprava základu dane - Zisk & strata - Automobil v obchodovaní Zamestnávanie - Náhrady mzdy - Preddavky na daň z príjmov - Pracovnoprávne vzťahy Obchodovanie Podľa § 49 ods. 2 ZDP sa daňové priznanie podáva do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia, resp. v predĺženej lehote podľa § 49 ods. 3 ZDP, ak zákon neustanovuje inak. Zdaňovacím obdobím je v súlade s § 2 písm. l) ZDP kalendárny rok, ak tento zákon neustanovuje inak. Osobitne sú upravené zdaňovacie obdobia právnickej osoby v § 41 a § 49 ods. 6 ZDP, napr. počas obdobia konkurzu, likvidácie, hospodársky rok, zdaňovacie obdobia daňovníka zrušeného bez likvidácie s právnym nástupcom. V súlade s § 21 ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. lehota na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, ktorého posledný deň lehoty na podanie daňového priznania podľa § 49 ods. 2 a 3 ZDP uplynie počas obdobia pandémie, sa posúva až do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. V rovnakej lehote musí daňovník daň aj zaplatiť. Predmetnou úpravou sa ustanovuje výlučne špeciálna lehota na podanie daňového priznania a splatnosť dane, pričom všetky ďalšie povinnosti určené pre podanie daňového priznania a zaplatenie dane, spôsob p...

Reklama