100 otázok a odpovedí – Odmeňovanie - verejné obstarávanie

100 otázok a odpovedí – Odmeňovanie - verejné obstarávanie

1 obchod
Recenzie:

Recenzie a testy 100 otázok a odpovedí – Odmeňovanie - verejné obstarávanie 9788081621536 nájdete v konkrétnom obchode.

Popis:

Publikácia je členená do dvoch samostatných kapitol Verejné obstarávanie a Práca • Odmeňovanie. Súbor otázok v prvej kapitole je venovaný problematike podmienok verejného obstarávania, zmlúv i súhrnných správ. Druhá kapitola sa zaoberá otázkami zamestnávania, príspevkov na rekreáciu, zrážok zo mzdy, odvodov i cestovných náhrad. Titul obsahuje súbor otázok a odpovedí... Viac o produkte

9,31 €

Informácie o produkte

100 otázok a odpovedí – Odmeňovanie - verejné obstarávanie

Publikácia je členená do dvoch samostatných kapitol Verejné obstarávanie a Práca • Odmeňovanie. Súbor otázok v prvej kapitole je venovaný problematike podmienok verejného obstarávania, zmlúv i súhrnných správ. Druhá kapitola sa zaoberá otázkami zamestnávania, príspevkov na rekreáciu, zrážok zo mzdy, odvodov i cestovných náhrad. Titul obsahuje súbor otázok a odpovedí z oblastí daní, účtovania pracovného práva, zdaňovania miezd a odvodov. Verejné obstarávanie – Podmienky verejného obstarávania – Zmluvy pri verejnom obstarávaní – Súhrnná správa Práca • Odmeňovanie – Zákonník práce – Príspevok na rekreáciu – Mzdy a odvody –Zrážky zo mzdy –Cestovné náhrady Verejné obstarávanie sú nákupy práce, tovaru alebo služieb od podnikov uskutočňované verejnými orgánmi (napríklad ministerstvo alebo miestny orgán), ktoré tieto podniky vyberajú. Môže ísť napríklad o stavebné práce na štátnej škole, nákup nábytku pre ministerstvo, upratovacie služby pre železničnú stanicu. Cieľom verejného obstarávania je úsporné nakladanie s prostriedkami zo štátneho rozpočtu, nakoľko na chod jednotlivých úradov a organizácií, ktoré sú napojené na štátny rozpočet, sú každoročne vynakladané nemalé finančné prostriedky. Preto je nevyhnutné, aby sa zabránilo ich zbytočnému a nadmernému odčerpávaniu a ich prípadnému zneužívaniu. Verejné obstarávanie sú pravidlá a postupy podľa zákona verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorými sa zadávajú zákazky, koncesie a súťaže návrhov. Pri verejnom obstarávaní sa uplatňujú princípy rovnakého zaobchádzania, nediskriminácie hospodárskych subjektov, princíp transparentnosti ako aj princíp proporcionality, princíp hospodárnosti a efektívnosti. Práca • Odmeňovanie V rámci závislej práce sa vyžaduje osobný výkon práce zamestnanca pre zamestnávateľa. Zamestnávateľ nemusí riadiť zamestnanca osobne a toto riadenie môže/má vykonávať vedúci zamestnanec, príp. iný poverený zamestnanec. Naopak zamestnanec musí vykonávať prácu osobne. Znakom pracovnoprávn...

Reklama