100 otázok a odpovedí - Výdavky a cestovné náhrady

100 otázok a odpovedí - Výdavky a cestovné náhrady

1 obchod
Recenzie:

Recenzie a testy 100 otázok a odpovedí - Výdavky a cestovné náhrady 9788081621963 nájdete v konkrétnom obchode.

Popis:

Publikácia je členená do dvoch samostatných kapitol Daňové výdavky a Cestovné náhrady. V súbore názorných príkladov ponúkame výber daňových výdavkov podnikateľov – FO a tiež zamestnávateľov – PO. Problematike cestovných náhrad sa venujeme z pohľadu zamestnancov, SZČO a zamestnávateľov pri zahraničnej a tuzemskej pracovnej ceste. Titul obsahuje súbor otázok a... Viac o produkte

7,51 €

Informácie o produkte

100 otázok a odpovedí - Výdavky a cestovné náhrady

Publikácia je členená do dvoch samostatných kapitol Daňové výdavky a Cestovné náhrady. V súbore názorných príkladov ponúkame výber daňových výdavkov podnikateľov – FO a tiež zamestnávateľov – PO. Problematike cestovných náhrad sa venujeme z pohľadu zamestnancov, SZČO a zamestnávateľov pri zahraničnej a tuzemskej pracovnej ceste. Titul obsahuje súbor otázok a odpovedí z oblastí daňových výdavkov a cestovných náhrad. Daňové výdavky - Podnikatelia – FO - Zamestnávatelia – PO Cestovné náhrady - Zamestnanci - Podnikatelia – SZČO - Zamestnanci – tuzemsko - Zamestnanci – zahraničie Daňové výdavky Problematiku voľby spôsobu uplatňovania daňových výdavkov je potrebné riešiť pre podnikateľov – FO, nakoľko zákon o dani z príjmov pre podnikajúce PO možnosť voľby neumožňuje. Fyzickým osobám dosahujúcim zdaniteľné príjmy podľa § 6 zákona o dani z príjmov je umožnené rozhodnúť sa pre jeden z možných spôsobov uplatnenia výdavkov, ktorý je pre ne výhodný, a to: – paušálne výdavky vo výške 60 % z úhrnu príjmov, – skutočné preukázateľné výdavky na základe vedenia tzv. zjednodušenej daňovej evidencie, – skutočné preukázateľné výdavky na základe vedenia jednoduchého alebo podvojného účtovníctva... Cestovné náhrady Zamestnávateľ je povinný poskytovať zamestnancom náhradu výdavkov, ktoré im vzniknú v súvislosti s výkonom práce. Zákon o cestovných náhradách presne vymedzuje právne úkony, pri ktorých vzniká nárok na náhradu a okruh osôb, ktorým tento nárok vzniká. Rozlišuje tiež náhrady, ktoré majú pre zamestnanca nárokový (obligátorny) charakter a náhrady, ktoré majú nenárokový (fakultatívny) charakter. Na roky 2020 a 2021 sa nebudú zvyšovať sumy stravného pre jednotlivé časové pásma. Nebude sa zvyšovať maximálna suma príspevku zamestnávateľa, minimálna hodnotu stravovacej poukážky (tzv. gastrolístka). Podľa § 152 ods. 3 Zákonníka práce je príspevok zamestnávateľa na stravovanie najmenej 55 % z ceny jedla, najviac do sumy 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste 5 – 12 hodín...

Reklama