100 otázok a odpovedí – Zákon o účtovníctve, Postupy účtovania v PÚ

100 otázok a odpovedí – Zákon o účtovníctve, Postupy účtovania v PÚ

1 obchod
Recenzie:

Recenzie a testy 100 otázok a odpovedí – Zákon o účtovníctve, Postupy účtovania v PÚ 9788081622014 nájdete v konkrétnom obchode.

Popis:

Publikácia je členená do dvoch samostatných kapitol Zákon o účtovníctve a Postupy účtovania v PÚ. Účtovnej problematike sa v názorných príkladoch venujeme podrobnejšie z pohľadu účtovných jednotiek, účtovných sústav, dokladov, účtovnej dokumentácie, tvorbe rezerv, príjmov a výdavkov budúcich období, virtuálnej meny, opravných položiek k pohľadávkam, oceňovania majetku, preddavkov v cudzej... Viac o produkte

9,31 €

Informácie o produkte

100 otázok a odpovedí – Zákon o účtovníctve, Postupy účtovania v PÚ

Publikácia je členená do dvoch samostatných kapitol Zákon o účtovníctve a Postupy účtovania v PÚ. Účtovnej problematike sa v názorných príkladoch venujeme podrobnejšie z pohľadu účtovných jednotiek, účtovných sústav, dokladov, účtovnej dokumentácie, tvorbe rezerv, príjmov a výdavkov budúcich období, virtuálnej meny, opravných položiek k pohľadávkam, oceňovania majetku, preddavkov v cudzej mene a osobitných účtovných prípadov. Titul obsahuje súbor otázok a odpovedí z oblastí zákona o účtovníctve a postupov účtovania v sústave PÚ. Zákon o účtovníctve - Účtovné jednotky - Účtovné sústavy, doklady, zápisy a knihy - Účtovná závierka - Účtovná dokumentácia - Tvorba rezerv Postupy účtovania v PÚ - Účtovné jednotky - Výdavky budúcich období - Príjmy budúcich období - Virtuálna mena - Opravné položky k pohľadávkam - Oceňovanie majetku - Preddavky v cudzej mene - Osobitné účtovné prípady

Reklama