AIR WICK osviežovač v spreji Višňa 250 ml

AIR WICK osviežovač v spreji Višňa 250 ml

3 obchody
Značka:

Air Wick

Recenzie:

Recenzie a testy AIR WICK osviežovač v spreji Višňa 250 ml 4002448092162 nájdete v konkrétnom obchode.

Popis:

AirWick osviežovač - višňa - 250 ml Air Wick PURE – 1 strieknutie zaplní vôňou celú miestnosťVôňa: VišňaNeutralizuje pachy a pôsobí bez kondenzácie NÁVOD NA POUŽITIE & BEZPEČNOSTNÉ POKYNY:POZOR: Pred použitím si dôkladne prečítajte návod na použitie a bezpečnostné pokyny a dodržujte ich. Uchovávajte mimo dosahu detí a zvierat. Osoby trpiace... Viac o produkte

od 4,99 €

Informácie o produkte

AIR WICK osviežovač v spreji Višňa 250 ml

AirWick osviežovač - višňa - 250 ml Air Wick PURE – 1 strieknutie zaplní vôňou celú miestnosťVôňa: VišňaNeutralizuje pachy a pôsobí bez kondenzácie NÁVOD NA POUŽITIE & BEZPEČNOSTNÉ POKYNY:POZOR: Pred použitím si dôkladne prečítajte návod na použitie a bezpečnostné pokyny a dodržujte ich. Uchovávajte mimo dosahu detí a zvierat. Osoby trpiace na precitlivenosť vyvolanú vonnými látkami by mali tento výrobok používať opatrne. Osviežovače vzduchu nenahrádzajú dodržiavanie správnej hygieny.Návod na použitie:Pred použitím dobre pretrepte. Sprej držte vo vodorovnej polohe, v dostatočnej vzdialenosti od tela, pevne zatlačte striekaciu hlavicu a streknite do stredu miestnosti. Používajte len v dobre vetraných priestoroch.Extrémne horľavý aerosól. V prípade potreby lekárskej rady uchovajte balenie alebo etiketu. Uchovávajte mimo dosahu plameňa, iskier a iných zdrojov tepla. Nefajčite. Nestriekajte do otvoreného ohňa a iných zdrojov tepla. Nestriekajte na elektrické kachle, zdroje tepla a elektrické zariadenia. Nádoba je pod tlakom: v prípade zahriatia môže dôjsť k roztrhnutiu. Chráňte pred priamym slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám vyšším ako 50°C. Neprepichujte a nespaľujte ani po použití. Pri kontakte s očami: Vyplachujte pár minút s vodou. V prípade, že nosíte kontaktné šošovky, ich odstráňte z oka. Ďalej vyplachujte. V prípade úmyselnej inhalácie zdraviu škodlivé alebo smrteľné. Aerosól nevdychujte. V prípade úmyselnej inhalácie zdraviu škodlivé alebo smrteľné. Nestriekajte na elektrické kachle, zdroje tepla a elektrické zariadenia. V prípade požitia vyhľadajte okamžite lekársku pomoc a uchovajte balenie alebo etiketu. Zabráňte kontaktu s očami. Účinné látky: 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8-tetrametyl-2-naftalenyl)etanon, butylfenyl, metylpropionyl, alfa-hexylcinnamaldehyd.Môže vyvolávať alergické reakcie. Nebezpečné!

Reklama