AIR WICK tekutá náplň do osviežovača vzduchu Morská lagúna 19 ml

AIR WICK tekutá náplň do osviežovača vzduchu Morská lagúna 19 ml

3 obchody
Značka:

Air Wick

Recenzie:

Recenzie a testy AIR WICK tekutá náplň do osviežovača vzduchu Morská lagúna 19 ml 4002448086147 nájdete v konkrétnom obchode.

Popis:

Air Wick tekutá náplň do elektrického prístroja, vôňa "Morská lagúna: vôňa dreva, morská pena a teplý vánok"Vôňa vydrží až 75 dní počas používania 12 hod / deň na 1.stupni intenzityNÁVOD NA POUŽITIE & BEZPEČNOSTNÉ POKYNY:1.Odskrutkujte uzáver náplne.2.Vložte flakón do vášho Air Wick elektrického prístroja.3.Vložte náplň do spodnej časti elektrického prístroja,... Viac o produkte

od 7,90 €

Informácie o produkte

AIR WICK tekutá náplň do osviežovača vzduchu Morská lagúna 19 ml

Air Wick tekutá náplň do elektrického prístroja, vôňa "Morská lagúna: vôňa dreva, morská pena a teplý vánok"Vôňa vydrží až 75 dní počas používania 12 hod / deň na 1.stupni intenzityNÁVOD NA POUŽITIE & BEZPEČNOSTNÉ POKYNY:1.Odskrutkujte uzáver náplne.2.Vložte flakón do vášho Air Wick elektrického prístroja.3.Vložte náplň do spodnej časti elektrického prístroja, kým nebudete počuť cvaknutie.Uchovávajte mimo dosahu detí a zvierat.Pred výmenou vonnej náplne vždy vytiahnite prístroj z elektrickej zásuvky.Neumiestňujte v priestoroch, v ktorých by prístroj mohol byť vystavený silným nárazom. Prístroj a flakón vždy držte vo vodorovnej polohe.Zabráňte kontaktu s kovovými predmetmi. Používajte iba v interiéri. Nepoužívajte s predlžovacími káblami alebo rozdeľovačmi elektriny. Produkt nesmie byť v nepretržitej prevádzke, na noc vytiahnite z elektrickej zásuvky. Ponechajte voľný priestor 50 cm nad a v okolí el.prístroja počas používania. Nezabraňujte prúdeniu vzduchu prístroja. Nepoužívajte v malých, pre zvieratá určených priestoroch bez možnosti dostatočného vetrania. Neumiestňujte v blízkosti tepelných zdrojov, nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu. Neumiestňujte na lakované, leštené alebo plastové povrchy. Náplne Air Wick používajte len s prístrojom Air Wick. Použitie iných náplní môže zapríčiniť nebezpečenstvo vzniku požiaru. Pri čistení prístroja vždy vytiahnite z elektrickej zásuvky a použite suchú utierku. Pri poškodení prístroja: Vypnite elektrický prúd pred odstránením zo zásuvky. Dbajte na vyššie uvedené pokyny. Používajte iba v dobre vetraných priestoroch. UPOZORNENIE:Ľudia trpiaci na precitlivenosť vyvolanú vonnými látkami by mali tento výrobok používať opatrne.Osviežovače vzduchu nenahrádzajú dodržiavanie správnej hygieny.Pri používaní prístroja zabráňte kontaktu s deťmi.Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. V prípade potreby lekárskej rady uchovajte balenie alebo etiketu.PRI POŽITÍ: v prípade zdravotných problémov kontaktujte toxikologické...

Reklama