Kontakt

info@diomi.sk

13 bytes, s.r.o.
Čatára Nebiljaka 499/2
089 01 Svidník
Slovenská republika

IČO: 47 622 717
IČ DPH: SK 202 401 48 17

Obchodný register: okr. súd Prešov
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 30008/P